Vikerfjell ligger ved E16, 40 minutter nord for Hønefoss. Vikerfjell Challenge har 3 distanser med hvert sitt startpunkt.


Arrangementstart kl. 12:00.
Start for alle distanser kl. 13:00


Alle distansene har målgang Skarrudsetra, Vikerfjell.

3 km

Start ved Skarrudsetra.

11 km

Start ved Tosseviksetra.

21 km

Start ved Ringerudsetra.

Vernet friluftområde

Den flotte naturen legger rammen rundt Vikerfjell Challenge. Arrangøren er opptatt å ta vare på dette flotte området og ber deltakerne, tilskuere og funksjonærer ta hensyn til naturen, spesielt dendelen av løypa som er inne i Vikerfjell Naturreservat.

" Vikerfjell Challenge har både løype og natur som tar pusten fra deg... "

www.vikerfjellchallenge.no

Epost: post@vikerfjellchallenge.no