DELTAGERVILKÅR

Sist oppdatert 17.03.2022

GENERELLE VILKÅR FOR DELTAGELSE PÅ VIKERFJELL CHALLENGE

1. Generelt

Disse generelle vilkårene gjelder for løp arrangert av Vikerfjell Challenge. Melder du på deg selv eller andre til ett av Vikerfjell Challenge sine løp godkjenner du våre til enhver tid gjeldende vilkår. Om du melder på en annen person enn deg selv er du ansvarlig for at denne personen er klar over og godkjenner våre vilkår.

2. Bindende påmelding

Påmelding er bindende. Det betyr at det oppstår en betalingsforpliktelse ved påmelding, og du legges inn i arrangementets deltakerliste. Det er ingen refusjon av startkontingent, engangslisens eller betaling for andre produkter dersom du er forhindret fra deltakelse. Dette inkluderer også forfall som følge av sykdom og skade.

3. Kjøp og salg av startplass

Påmelding til våre løp er personlig, og av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å la andre delta i ditt navn. Videresalg av startplass tilbys ikke.

4. Personopplysninger

For å kunne levere resultatlister av høy kvalitet, og for å kunne tilby våre deltakere best mulig service, må vi lagre utvalgte personopplysninger i vår database. Vi lagrer følgende informasjon:

– Navn
– Fødselsdato
– Mobilnummer
– E-post
– Adresse
– Klubb

Dette gjør vi for å kunne:

– Sikre at utøverne kommer i riktige aldersklasser
– Holde vårt utøverregister fritt for dubletter
– Sende påmeldingsbekreftelse
– Sende SMS med informasjon om startnummer og starttidspunkt
– Sende annen relevant informasjon om arrangementet
– Identifisere personer ved skader og uhell hvor offentlig helsepersonell blir involvert
– Utarbeide og publisere resultatlister

Personopplysningene blir kun lagret i vår database med disse formål. Vår behandling av personopplysninger er meldt til Datatilsynet i tråd med Personopplysningslovens bestemmelser. Informasjon fra vår database blir ikke avhendet eller distribuert eller på annen måte gjort tilgjengelig for tredje person, med unntak av databehandlere slik som for eksempel arrangementets tjenesteleverandør av påmeldingssystem og regnskap. Rekordløpet har inngått databehandleravtale med alle sine databehandlere. 

Ved å melde deg på samtykker du i følgende:

– Arrangøren oppbevarer nødvendig personinformasjon om deg for å kunne gjennomføre arrangementet og yte deg best mulig service

– Navn, klubbtilhørighet og aldersklasse (land og by vises på deltakerlisten) publiseres på resultatlister og deltakerlister, som blant annet gjøres tilgjengelig på vår web.

– Det kan bli tatt bilder og videoopptak av deg under arrangementet. Ved å melde deg på løpet samtykker du i at disse bildene og videoopptakene kan legges ut på websidene til arrangementet og i våre sosiale medier og kanaler, sendes på TV og benyttes på resultatlister, reklamemateriell og annonsering både under og etter arrangementet.

– At din e-postadresse mottar nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev.

Les Deltager.no sine persondatavilkår for ytterligere informasjon vedrørende hvordan vi og vår leverandør behandler dine persondata.

5. Endret eller avlyst løp

Vi forbeholder oss retten til å avlyse løpet, endre løypetrase, endre starttid/dato for fullføring og/eller endre andre forhold og forutsetninger nødvendige for gjennomføring av løpsarrangementet:a) på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, inkludert men ikke begrenset til naturkatastrofe, krig, villet hendelse, pandemi eller annen alvorlig spredning av sykdom, pålegg fra myndighetene eller andre instanser, ny eller endret lovgivning, arbeidskonflikt, blokade, brann, flom, større ulykke eller sammenlignbar begivenhet.b) om vi eller myndighetene anser det som nødvendig for din og andre deltakere sin sikkerhet eller helse.c) hvis vi ikke får autoritetstillatelsene som er nødvendige for at vi har lov til/vil være i stand til å gjennomføre løpsarrangementet.Vikerfjell Challenge er ikke forpliktet til å tilbakebetale påmeldingsavgiften eller annen kompensasjon i tilfeller der det gjøres endringer for praktisk gjennomføring av løpet (løype, starttid/dato og/eller andre forhold og forutsetninger nødvendige for gjennomføring av løpsarrangementet) dersom det skjer på grunn av en omstendighet i henhold til punkt a-c ovenfor. Om løpet i verste fall blir avlyst på grunn av omstendighetene i henhold til punkt a-c ovenfor vil vi refundere påmeldingsavgiften redusert med kr 50 får dekke påløpe administrasjonskostnader. Lisens og kjøpt t-skjorte refunderes ikke (t-skjorte sendes til kjøper per post mot fraktgebyr). Unntak gjelder dersom avlysning skjer i henhold til omstendigheter oppgitt i punkt 7 i disse vilkårene, vedrørende force majeure.

6. Informasjon vedrørende Covid-19

Endringer i gjennomføringOm gjennomføring av løpet vil bli helt eller delvis påvirket av Covid-19 og lovene, reglene, begrensningene og myndighetsbeslutningene som er eller kan bli bestemt grunnet Covid-19 (“Coronaregler”) er uklart. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre løpets løype, starttid/dato for gjennomføring og/eller andre forhold eller forutsetninger nødvendige for gjennomføringen av løpet, hvis vi mener det er behov for dette for at gjeldende Corona-regler skal overholdes. Vikerfjell Challenge har ingen forpliktelse til å tilbakebetale registreringsavgiften til deg eller betale erstatning eller annen kompensasjon i tilfeller der forutsetningene for gjennomføring av løpet endres basert på det som er angitt i dette avsnittet.Redusert antall deltakereVi forbeholder oss retten til å redusere antall deltakere i løpet av årsaker som kan tilskrives Covid-19, hvis vi mener at dette må gjøres for at vi skal kunne fullføre løpet i samsvar med gjeldende Coronaregler. Hvis antall deltakere i løpet må reduseres, blir startplassene fordelt i den rekkefølgen påmeldingene er bekreftet av oss, dvs. basert på tidspunktet for bestillingsbekreftelsen. Hvis en slik reduksjon i antall deltakere betyr at du mister startplassen din, vil påmeldingsavgiften din refunderes med følgende unntak:– Kr 50 for å dekke påløpte administrasjonutgifter.
– Lisens og kjøpt t-skjorte (t-skjorte sendes til kjøper per post mot fraktgebyr).

7. Force majeure

Løpet kan avlyses på kort varsel grunnet force majeure. Kort varsel defineres her som 45 dager eller færre før arrangementsdato. Dersom arrangementet blir avlyst på kort varsel grunnet force majeure vil løpet ikke bli arrangert på ny dato. Neste løp vil finne sted et år senere. I dette tilfellet vil ikke påmeldingsavgift, gebyrer, lisens eller tilleggsbestillinger bli refundert (kjøp t-skjorte sendes til kjøper per post mot fraktgebyr). Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader deltakeren har i forbindelse med arrangementet dersom løpet må avlyses på grunn av force majeure. I vår definisjon av force majeure inkluderer vi anbefalinger fra myndigheter, politiet eller andre instanser om at det ikke er trygt å gjennomføre arrangementet.

8. Annet

Vi gjør alt vi kan for at informasjonen vil deler med våre deltagere skal være korrekt. Likevel kan det skje feil, og vi reserverer oss for at eventuelle feil i informasjonen du mottar kan forekomme. Vikerfjell Challenge har rett til å gjøre enkle endringer i disse vilkårene. Eventuelle endringer trer i kraft tidligst 30 dager etter at de er opplyst om til påmeldte deltagere. Om vi gjør vesentlige endringer i våre vilkår har du lov til å si opp din kjøpsavtale inngått med oss ref. pkt. 1 i disse vilkårene.